นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานในพิธี
เปิดมหกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2565

โดยมี ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการและผลงานความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา
นักเรียนได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านต่างๆ ตามศักยภาพบนพื้นฐานความสามารถที่แตกต่างกัน และเป็นเวที
แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดทั้งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School