โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นศูนย์การแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์

งานมหกรรมวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School