พิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อเพรา พุทธสโร เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชกาจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
และทันตแพทย์พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

โดยมีพิธีเป็น 3 ช่วง คือ พิธีบวงสรวงเทพยดา (คติทางพราหมณ์), พิธีทางศาสนา และพิธีพุทธาภิเษก

ณ วัดมงคลนิมิตร (วัดกลาง) จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 5 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School