ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสภาราชินี ครอสเวิร์ดเกม 2022
ชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565

ณ ใต้อาคาร 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 9 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School