ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ที่ 1 ระดับประเทศ การประกวดคลิปวิดีโอเล่านิทาน
การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565

ณ หน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 14 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School