พิธีมอบทุนการศึกษา “วันธารน้ำใจให้ลูก ภ.ว.” ประจำปี 2565

โดยมี คุณชัยรัตน์ ตันทวีวงศ์ ตัวแทนประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 16 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School