คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมพิธีอธิษฐานจิตภาวนา

เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

ณ หน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 22 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School