กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Christmas Day 2022

โดยได้รับเกียรติจาก นางเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ให้แก่คณะครูและนักเรียน มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน
และการแจกรางวัล ให้กับคณะครูที่แต่งกายชุดคริสต์มาส

ณ สนามกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 23 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School