นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมเพิ่มทักษะทางด้านกีฬา เสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์

ณ สนามกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 4 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School