ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ประชุมร่วมกับตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต พูดคุยเรื่องการจัดโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

เพื่อวางแนวทางร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร
การทะเลาะวิวาท ร้านเกมส์ สถานบันเทิง และปัจจัยเสี่ยงที่ตั้งอยู่ภายในและภายนอกโรงเรียน

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 6 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School