กิจกรรมเปิดบ้านโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

"SMP Open House 2023 Phuketwittayalai"

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 7 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School