นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566
จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และรับฟังคำกล่าวโอวาทจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 11 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School