นางสาวกรองกนก บุญแก้ว ประธานสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เข้าร่วมการอบรมสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566

ได้ร่วมเเลกเปลี่ยนแนวคิดในหัวข้อ ‘’โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ’’
บนเวทีเสวนาและได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ปี 2566
และเข้าพบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ

ณ โรงแรมพาลาสโซ่ และ ธรรมเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School