สภ.เมืองภูเก็ต ให้ความรู้ในเรื่องกฏหมายบุหรี่ไฟฟ้า กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

นำโดย รองสารวัตรจราจร รองสารวัตรป้องกันปราบปราม ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต

ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 23 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School