ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเสื้อสามารถและช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ

ณ หน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 23 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School