ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร กล่าวอวยพรและอำลา

นักเรียนแลกเปลี่ยน Miss Emma Colombo ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2565 - 25 มกราคม 2566 ให้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ทั้งนี้ Miss Emma Colombo ยังได้กล่าวขอบคุณคณะครูและเพื่อนนักเรียนที่ดูแลช่วยเหลือ
ตลอดระยะเวลาที่ได้เรียนที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นภาษาไทยด้วย

ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 25 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School