กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมี ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

และได้รับเกียรติจากแขกผู้เกียรติ จากผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี และประธานชมรมศิษย์เก่า
ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผู้ดูแลห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยฝ่ายจีน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ณ หอประชมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 25 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School