กิจกรรม “Fairy Land Ignited : Language Day 2023”

ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
โดยมี นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง,
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา, เครือข่ายผู้ปกครอง, สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย,
ผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต และผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดย

กิจกรรม ภายในงานมี กิจกรรมเวทีแสดงศักยภาพทางภาษาของนักเรียน 5 ภาษา
การมอบทุนการศึกษาของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ทุน รวม 270,000 บาท
การร้องเพลง วงดนตรี ละครเวที เกมส์ตอบคำถาม การละเล่นต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ
และเกมส์ทางภาษาของนักเรียน 5 ภาษา รวม 10 บู้ท ให้นักเรียนในโรงเรียนได้ฝึกการสื่อสารภาษาต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 27 มกราคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School