ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เข้าเยี่ยมค่ายลูกเสือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาท (หาดในยาง) จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 - 1 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School