กิจกรรม WORK SHOP ผู้ประกอบการออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 - ม.6 ห้องเรียนทั่วไป
สำหรับการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ Content marketing การตลาดในยุคปัจจุบัน

โดยได้รับเกียรติจาก คุณ TEE ปราโมทย์ ตำแหน่ง ประธานบริหารบริษัท มีทู ช็อป เซนเตอร์ จำกัด
อดีตอาจารย์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ณ ห้อง 628 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School