ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเข็ม ให้กับนักเรียน AV Team PKW
ที่ปฏิบัติงานถ่ายรูปให้กับงานพิธีต่าง ๆ ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School