ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ยอดนักอ่าน
ประจำเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School