ต้อนรับคณะหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมโรงเรียน
และหารือการจัดการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่างนักเรียนไทย และนักเรียนนิวซีแลนด์

นำคณะโดย H.E. Mr. Jonathan Kings, New Zealand Ambassador
ทั้งนี้คณะเยี่ยมชมได้นำเสนอ projectการจัดการศึกษา

ณ ห้องวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School