มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดสตูล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School