พิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565

โดยได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School