นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขัน A-Math และ เกมกระดานต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม)
ในรายการ ”EduPloys Crossword Game A-Math Kumkom Sudoku Challenge 2023”

ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพระราม 2

ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School