พิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565

โดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธาน

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School