โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นสนามสอบ การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 11
(11th TMC - Thailand Mathematics Contest)

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School