พิธีเปิดค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาชีววิทยา

โดยมี นายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School