พิธีเปิดค่ายวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2566
รองผู้อำนวยการเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธาน

โดยกิจกรรมค่ายวิชาการจะเป็นการติวให้กับนักเรียนในวิชาต่างๆ เช่น TGAT2, ภาษาอังกฤษ A-LEVEL,
ความถนัดทางแพทย์, ความถนัดทางวิศวกรรม, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น และ สังคมศึกษา A-LEVEL จากวิทยากรต่าง ๆ

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School