กิจกรรมค่ายวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

โดยกิจกรรมค่ายวิชาการจะเป็นการติวให้กับนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ จากวิทยากรต่าง ๆ

ณ ห้องประชุมชฎา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School