ตัวแทนคณะครูและบุคลากร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในหลวง รัชกาลที่ 9 "วันนวมินทรมหาราช" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ณ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 13 ตุลาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School