ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มอบเข็มเกียรติยศนักกีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 6 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School