เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลอุทธรณ์ ภาค 8 และ
ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)โดยมีตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าร่วมพิธี

ณ ทำการศาลอุทธรณ์ ภาค 8 และทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

วันที่ 11 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School