การคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
และครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยม นักเรียน โดยมี พ.อ.จตุพล ศรีเกตุ ผบ.นศท.มทบ.41
และ พ.ต.โสภาส เด่นด้วง หัวหน้าชุดคัดเลือกนศท.ให้การต้อนรับ

ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School