ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

มอบเกียติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอบ ระดับประเทศ
และรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 13 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School