กิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลตวนอู่ (ไหว้บ๊ะจ่าง) ประจำปีการศึกษา 2566
活动|创意手工,肉粽飘香——普吉中学孔子课堂师生与校友共庆端午佳节
จัดโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มีบุคคลภายนอกและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ดร.พิชัย แก้วบุตร
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เสวนาเกี่ยวกับความรู้ประวัติความเป็นมา ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล
และความแตกต่างของเทศกาลของชาวจีนและชาวจีนโพ้นทะเล

คุณอานนท์ ภู่เจริญ เจ้าของร้านอาหาร The Charm Dining Gallery และร้านอาหารกิน ก้น ครัว แนะนำ "บ๊ะจ่างฮกเกี้ยน"
แบบชาวภูเก็ต และสาธิตการทำบ๊ะจ่าง รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกท่านมีมาร่วมงานได้ลงมือสัมผัสการห่อบ๊ะจ่าง

ณ ร้านอาหารกิน ก้น ครัว

วันที่ 25 มิถุนายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School