กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ปีการศึกษา 2566

“活动|普吉中学孔子课堂开展“2023汉语营”活动”

ณ โรงแรมเอ็นเอช โบ๊ทลากูน ภูเก็ต รีสอร์ท

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School