คณะผู้บริหารและคณะครู มอบเข็มให้กับสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
และการมอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School