ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต พบปะพูดคุยกับนักเรียน แนะนำหน่วยงานตำรวจท่องเที่ยว
บทบาทหน้าที่การทำงานในด้านต่าง ๆ ของตำรวจท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันอาชญากรรมต่าง ๆ ที่แฝงมากับสื่อออนไลน์ ยาเสพติด และด้านสังคม
เพื่อป้องกันเหตุที่จะตามมา สร้างแรงบรรดาลใจให้ มุ่งมั่น เพื่ออนาคตที่ดีต่อไป
นำโดย พันตำรวจโท ศักรินทร์ อนุสามัญสกุล สารวัตสถานีท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3

ณ โดมกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School