กิจกรรมเทศกาล “ทานาบาตะ 七夕祭り“ หรือเทศกาลขอพรจากดวงดาว

เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น มีกิจกรรม ซุ้มขอพร(たんざく) พับโอริกามิ ซุ้มอาหารญี่ปุ่น
กิจกรรมการประกวด Japanese Karaoke contest การประกวดPkw cosplay Contest
การแสดงดนตรี และอื่นๆอีกมากมาย จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประเภทวิชาภาษาญี่ปุ่น

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School