กิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

นำโดย นายเอกชัย ไชยสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู
และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School