กิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล เนื่องในวันเข้าพรรษา

โดยมี ทันตแพทย์พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ลานสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School