การประชุมการประชุมสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2566
东南亚孔子学院联席会议 Joint Conference of Southeast Asian Confucius Institutes

ร่วมทบทวนแนวทางการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานในอนาคต ภายใต้หัวข้อ 协同创新,行稳致远 Collaborative Innovation,
Steady Development ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ

โดยมีตัวแทนจากสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยคู่ภาคี
ทั้งฝ่ายจีนและฝ่ายต่างประเทศ กว่า 400 คน ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นำโดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
และ นายฐิติกร สุจิรชนานนท์ Prof.Dr. Luo Jianping ผู้ดูแลห้องเรียนขงจื่อฝ่ายไทย-จีน เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุม และร่วมรายงานผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติมหานครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School