พิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

โดยมี ทันตแพทย์พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ วัดโฆษิตวิหาร จังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School