พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566

โดยคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ตัวแทนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School