ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
และนักเรียนที่กำลังจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ

โครงการ AFS โครงการ YFU โครงการ OEG โครงการ iStudy

ณ สนามฟุตบอลหน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School