กิจกรรม “ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่” ค้นหาตัวเอง ค้นพบอาชีพในฝัน วางแผนอนาคต
สำหรับการศึกษาต่อ วางแผนการเลือกสาขาวิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 เวลา 08.30 – 16.30 น.

จัดโดยงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน (MIP) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียนโครงการพหุปัญญา ระดับชั้น ม.4/7- 4/14

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 5 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School