กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) และกิจกรรมตามรอยเท้าพ่อหลวง ร.9 สู่วิถีชีวิตพอเพียง

โดยมี ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน
จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การออกร้านขายอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, การประกวดการแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน,
การประกวดการประดิษฐ์ชุดจากวัสดุรีไซเคิลที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอาเซียน, การประกวดวาดภาพระบายสี
และการแข่งขันตอบปัญหากิจกรรมวันอาเซียน

ณ ลานหงส์หยกอนุสรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School