กลุ่มบริการงบประมาณ ร่วมพิธีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2566 ประจำปีพุทธศักราช 2566

ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 12 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School